2867 كلمه دانايي 1


:ویژگی‌های محصول


شرح:

گاه يك جمله كوتاه و ساده خردمندانه و از سر عقل و تجربه مي‌تواند حلال يك مشكل بزرگ و پيچيده قديمي باشد، به شرط آن‌كه به موقع گفته شود، به دقت شنيده شود و سنجيده به كار رود. در اين كتاب توصيه‌هايي كاربردي خواهيد يافت كه در عين سادگي و وضوح، مي‌تواند راه‌گشاي تفكري متفاوت و كارساز در زندگي روزمره‌تان باشد.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: