25 عادتي كه منجر به فروش بيشتر مي‌شوند


:ویژگی‌های محصول


شرح:

از اين كتاب مي‌توانيد ياد بگيريد كه: فرصت‌ها را تبديل به فروش كنيد. به خود و ديگران انگيزه بدهيد. به خوبي محصول خود را ارائه دهيد. به اعتراضات رسيدگي كنيد. فرايند فروش را تمام كنيد. اگر فروشنده‌اي هستيد كه مي‌خواهيد موفق شويد. اين كتاب مي‌تواند شما را به هدفتان و حتي بالاتر از آن برساند.

قیمت محصول:

31,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما