25 روز براي بهتر فكر كردن و بهتر زندگي كردن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب به شما نشان مي‌دهد كه چگونه از ذهن خود استفاده كنيد تا آن را بهبود بخشيد. در اين كتاب، هر انديشه مي‌تواند كمك كند تا فرماندهي ذهنيتي را بر عهده بگيريد كه افكار، هيجان‌ها، اميال، و رفتار شما را كنترل مي‌كند. به عبارت ديگر، مي‌توانيد ذهن خود را، كه افكار، هيجان‌ها، اميال و رفتار شما را در كنترل دارد، در اختيار بگيريد. اما نخست بايد ذهن خود را بيدار كنيد. بايد درك كردن ذهن خود را شروع كنيد. بايد ببينيد كه ذهن شما چه زماني مشكلاتي را براي ديگران فراهم مي‌آورد. بايد ياد بگيريد تا ذهن خود را، زماني كه مي‌كوشد از خودش پنهان شود به دام بيندازيد. بايد بعضي مزخرفات و چيزهاي بي‌معنا را، كه در طول سال‌هاي شيفتگي ندانسته پذيرفته‌ايد و ما نيز در معرض آن قرار داريم كشف كنيد. اين كتاب به شما نشان خواهد داد كه چگونه شروع كنيد.

قیمت محصول:

18,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: