222 نكته براي پدران و مادران (راهنمايي براي يادگيري اثربخش آموزش و آزمون‌هاي فرزندان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

- اگر از فرزندانمان انتظار تغيير داريم، بپذيريم كه ما هم نيازمند تغيير هستيم. - تغيير بايد هدفمند باشد و اين امر،مستلزم دانش و آگاهي است. - براي افزايش دانش تربيتي و رسيدن به شناخت و بينش روزامد و كارامد، بايد فعال و با سرعت، عمل كنيم.

قیمت محصول:

7,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: