130 بازي گروهي و 130 بازي انفرادي براي كودكان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هر قدر ما با جهان بيرون بيشتر درگير شود، توانمندي‌هاي مغز افزايش مي‌يابد. اين كه كدام بخش مغز درگير مي‌شود، تعيين مي‌كند كه در كدام فرآيند ذهني نتايج بهتري به ‌دست بياوريم. يادگيري مسايل پيچيده‌تر، خيلي بيشتر از مسايل ساده، مغز را درگير مي‌كند. كتابي كه در پيش‌رو داريد، حاوي تعداد بسيار زيادي مساله است كه براي پاسخ به آن‌ها كودك ناچار خواهد بود در زمان واحد بخش‌هاي مختلف را به كار ببرد و بين بخش‌هاي مختلف مغز ارتباط معني‌داري برقرار كند. هم‌چنين به جاي درگيري ساده يا يادآوري آموخته‌هاي كليشه‌اي، به اكتشاف و خلاقيت بپردازد كه اين امر موجب يادگيري سريع‌تر درس‌هاي مختلف پايه‌هاي تحصيلي خواهد شد.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: