12 ستون موفقيت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب حقيقت‌هاي پايدار و هميشگي كه يكي از محرك‌هاي اصلي نسل ماست آورده شده است. جيم ران حدود چهل سال است كه به سرتاسر دنيا سفر كرده تا قوانين و فلسفه‌هايي را كه مربوط به دوازده ستون موفقيت است، به گوش همگان برساند. اميد ما اين است كه هنگامي كه اين كتاب را مي‌خوانيد، همين ستون‌ها پايه‌هاي اصلي موفقيت و دستاوردهايي باشد كه در حال و آينده به آن خواهيد رسيد. اما از شما مي‌خواهم كه يك قدم به جلو برداريد. همان گونه كه در مورد اين ستون‌هاي موفقيت تجربه كسب مي‌كنيد و به تبحر مي‌رسيد، آن‌ها را به كار بنديد و ميراث خود را به جاي بگذاريد و به همين ترتيب همين كار را به بقيه هم ياد بدهيد و به حس رضايت از اين كه از توانمندي‌هاي‌تان هوشمندانه استفاده كرده‌ايد، برسيد كه همين باعث خرسندي خودتان، خانواده، جامعه و كارتان در طول اين سفري كه زندگي براي ما ترتيب داده است مي‌شود. به اميد موفقيت شما!

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما