12 قانون زندگي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب جلد دوم كتاب 12 قانون زندگي است. در جلد 1 دستورالعمل‌هايي را براي سر و سامان بخشيدن به بي‌نظمي‌ها ارائه دادم. در كتاب حاضرء 12 قانون ديگر را مطرح ساخته‌ام كه به كمك آن‌ها مي‌توانيد راه و مسير مناسبي را براي زندگي خود انتخاب كنيد.

قیمت محصول:

80,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما