12 نظريه درباره طبيعت بشر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب براي كسي نوشته شده است كه به دنبال ««فلسفه زندگي» است، يعني مي‌خواهد دركي از طبيعت بشر داشته باشد كه او را در مسير زندگي راهنمايي كند. اين راهنمايي قاعدتا مبتني است بر نوعي «تشخيص» درباره اين كه مشكل ما انسان‌ها در زندگي از كجاست، و آن هم به نوبه خود مبتني است بر برخي «آرمان‌ها» درباره اين كه زندگي چگونه بايد باشد. در اين كتاب يك «نظريه درباره طبيعت بشر» به معناي چارچوبي عقيدتي است كه در آن از: 1) وضع كلي جهان 2) وضع انسان و جامعه انساني 3) تشخيص كاستي‌هاي زندگي انسان 4) نسخه‌اي تجويزي يا آرماني براي زندگي انسان، سخن به ميان آمده است. نويسندگان از همين طرح كلي بهره مي‌گيرند تا مهم‌ترين مكاتب فكري و فلسفي و مذهبي تاريخ حيات بشر را، از مكتب كنفوسيوس و آيين بودا گرفته تا اديان ابراهيمي و كانت و ماركس و فرويد، معرفي كنند.

قیمت محصول:

130,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: