101 تكنيك ساده و سريع براي جذب و حفظ مشتري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر چهره واقعي هر سازماني از طريق افراد بخش ارائه خدمات به مشتري‌ها داده مي‌شود، پس هيچ چيز حياتي‌تر از آموزش دادن به افراد نمي‌باشد. 101 تكنيك براي جذب و حفظ مشتري كتابي است جامع كه در عين حال خواندن و اجراي نكات آن بسيار ساده است و كارمندان مرتبط با مشتري‌ها را براي هر موقعيتي آماده مي‌سازد.

قیمت محصول:

38,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما