101 راه خودسازي (هر آنچه 1 مدير نياز دارد بداند)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب 101 راه خودسازي، بصيرتي ارزشمند و ابزاري كارآمد را در ساختاري كوچك در اختيار شما قرار مي‌دهد كه حاوي نيازمندي‌هاي شما در رسيدن به اهداف زير است: نيروي كار گروهي چرا خودسازي براي موفقيت رهبران حياتي است. مراحل ده‌گانه سرمايه‌گذاري بر روي ديگران چگونه مردم را تقويت نماييم. سرمايه‌گذاري گروهي براي آينده. رهبراني كه گروهي مجهز و توانا دارند، مالك قدرت نفوذ تاثيرگذاري هستند كه آنها را به مراحل بالاتري مي‌رساند. با تحقق خودسازي ساير رهبران، بينش خود را كامل كنيد.

قیمت محصول:

18,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: