101 تكنيك حل خلاق مسئله (راهنماي انديشه‌هاي نو براي كسب و كار)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تغيير و تحول در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... در عصر حاضر امري اجتناب‌ناپذير است و اين تغيير و تحول به نوبه خود از پيشرفت‌هايي كه به طور روزمره در علوم و تكنولوژي‌هاي مختلف در سطح جهان رخ مي‌دهد نشات مي‌گيرد. بر همين اساس، اهتمام به ترجمه كتابي كه پيش روي داريد، مي‌تواند نقش موثري در ارائه رهنمودهاي لازم در خصوص خلاقيت و آشناسازي علاقه‌مندان با فنون خلاقيت و تكنيك‌هاي حل خلاق مسئله داشته باشد.

قیمت محصول:

16,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: