101 بازي و فعاليت ويژه كودكان با طيف اختلالات اتيسم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بازي به عنوان فعاليتي شاد، همواره به عنوان جزئي جدايي‌ناپذير از زندگي كودك، نقش مهمي را در تقويت مهارت‌هاي او ايفا كرده است. نقش بازي در ايجاد انگيزه براي مشاركت در فعاليت‌ها، بر كسي پوشيده نسيت. از اين رو با بهره جستن از اين ويژگي مي‌توان فعاليت‌هايي را طراحي كرد كه در قالب بازي بتوان حواس كودك را تقويت و چالش‌هاي او را در مراحل مختلف رشد برطرف نمود. كتاب حاضر علاوه بر مطرح نمودن ويژگي‌هاي كودك طيف اتيسم و چالش‌هاي حسي آنها، به معرفي 101 بازي و فعاليت براي تقويت حواس و مهارت‌هاي كودكان مي‌پردازد. اين بازي‌ها منجر به تقويت مهارت‌هاي كودكان مي‌گردند و يكپارچگي حسي را در آنها تسهيل مي‌كنند.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: