101 استراتژي فروش موفق (برترين تكنيك‌هاي فروش در عصر حاضر)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فرازهايي از كتاب: وظيفه شما به عنوان 1 فروشنده اين است كه روش‌هايي كه براي كمك به حل مشكل مشتري داريد را به او بگوييد. براي موفقيت در فروش بايد شيفته موفقيت در كار خود باشيد. بايد منظم هم باشيد وگر نه به جايي نخواهيد رسيد. خود را به جاي مشتري بگذاريد تا بهتر درك كنيد كه چطور كالاي خود را به او بفروشيد.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: