1001 چيزي كه جوانان قبل از ترك خانه بايد بدانند (و گرنه بر مي‌گردند)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هر سال ميليون‌ها جوان كانون خانواده را ترك مي‌كنند و وارد جامعه مي‌شوند و والدين با نگراني پيش خود مي‌انديشند: «تا چه مدت دوري از خانه را تاب مي‌آورند؟» مطالعت نشان مي‌دهد كه 50 درصد از آن‌ها، در طي پنج يا شش سال بعد به خانه‌هاي خود باز مي‌گردند.

قیمت محصول:

13,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: