1000 چهره علم (گفتارهايي درباره دانشمندان ارزش‌ها و اجتماع)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

1000 چهره علم كتابي است كه در آن از تاريخ و فلسفه علم صحبت مي‌شود. اما از نظر روش و محتوا با بيش‌تر كتاب‌هايي كه به معناي دقيق درباره تاريخ و فلسفه علم نگاشته شده‌اند تفاوت دارد. روش كتاب «تمركز بر مطالعات موردي تاريخي به عوض نظريه پردازي‌هاي كلي» است. از نظر محتوا نيز در كنار برخي مسائل اساسي فلسفه علم درباره روانشناسي خود دانشمندان ارزش‌ها و هنجارهاي مرتبط با علم و همچنين درباره وجوه اجتماعي علم بحث مي‌شود.

قیمت محصول:

84,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: