100 نكته كليدي براي جوانان در آستانه ازدواج


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ايران در بين كشورهاي دنيا كشوري جوان است. ازدواج به‌ عنوان يك مرحله مهم در فرآيند زندگي، دغدغه بزرگي براي بسياري از جوانان به شمار مي‌رود. گرچه اين كتاب منحصر به فرد نيست و كتاب‌هاي ديگري نيز در اين زمينه چاپ و منتشر شده است، اما بسياري از مطالب ارائه‌ شده در اين كتاب در قالب سؤالاتي است كه در جلسات مشاوره پيش از ازدواج مطرح شده و چالش بسياري از جوانان بوده است و چنين چيزي نشان‌دهنده اهميت اين كتاب در جاي خود است.

26,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما