100 كليد موفقيت در كار (در محيط كار از كاه كوه نسازيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بيشتر ما بخش اعظم وقت و انرژي خود را صرف كار مي‌كنيم. هر كار و پيشه‌اي داراي مشكلاتي منحصر به فرد و عوامل تنش‌زاي بخصوص است. در واقع سوال اين نيست كه آيا تنش در محيط كار وجود دارد يا نه! مسئله اين است كه چگونه مي‌خواهيد با آن برخورد كنيد. لحظه‌‌اي فكر كنيد كه چقدر انرژي صرف تنش‌ها، درماندگي و عصبانيت در اثر چيزهايي كوچك مي‌كنيد.

قیمت محصول:

21,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما