10 پرسش (هنوز) بي‌پاسخ در علم ( راهنمايي در برهوت علم)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ببينيد ما حالا چگونه به آن ساده لوحي‌هاي دوره ويكتوريا مي‌خنديم. آن‌ها فكر مي‌كردند همه چيز را مي‌دانند. در نظر آن‌ها كهكشان كوچك، براي جاي گرفتن چند ميليون ستاره به خوبي سامان داده شده بود. سياره‌ها با ريسمان استوار نيوتن، در هوا معلق بودند و تمام كيهان مانند يك ساعت سوييسي كار مي‌كرد. و اين پايين روي زمين، حيات در يك تالاب كوچك گرم شروع، و به دنبال آن تكامل در قلمروي نظريه سترگ آقاي داروين انجام شده بود. ماده از حدود يكصد اتم مختلف ساخته شده بود كه مانند مدل كوچكي از سيارات كار مي‌كردند توپ‌هاي كوچك بيليارد، با رفتار منظم. علم به پايان خود نزديك مي‌شد. و تمام چيزي كه باقي مانده بود فقط گذر از يك تقاطع ديگر و رسيدن به نقطه پايان بود. ما تقريبا در قله فهم قرار داشتيم. اما قله غير واقعي از كار درآمد...

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما