10 قدم تا نشاط (فنون رهايي از افسردگي و تقويت عزت نفس)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هدف‌هاي ده قدم تا نشاط هم عملي و هم معنوي است. در زمينة عملي مي‌خواهم در زندگي خود به نشاط بيشتري برسيد. مي‌خواهم به احساس خلاقيت بيشتري برسيد، مي‌خواهم اثر‌بخش‌تر شويد و به ديگران نزديك‌تر گرديد. مي‌خواهم خود را باور كنيد و بار ديگر به اين نتيجه برسيد كه زندگي مي‌تواند جالب و هيجان‌انگيز باشد. در جريان كار و در حالي كه سعي مي‌كنم چشم‌انداز شما را از جهان تغيير دهد، از شما مي‌خواهم باورها و ارزش‌هاي خود را مورد وارسي قرار دهيد. براي شما مهم چيست؟ زندگيتان چه معنا و مفهومي را مي‌رساند؟ چه احساسي داريد اگر به عزت‌نفس برسيد و خود را موجود ارزشمندي به حساب آوريد؟ چگونه مي‌توانيد به اين هدف برسيد؟ شيوه‌هاي مورد استفاده ما در اين كتاب متكي به شناخت‌درماني است. " شناخت" در واقع معناي انديشه را مي‌رساند. شناخت‌درماني مبتني بر اين باور است كه انديشه‌ها و نگرش‌هاي شما تاثير قدرتمندي بر روحية شما دارند. وقتي روحيه‌تان ضعيف است و احساس افسردگي مي‌كنيد تقريبا هميشه پيام‌هاي منفي را به خود مخابره مي‌كنيد و نسبت به امور نظرية بدبينانه داريد. آنچه متوجه نيستيد اين است كه همين افكار منفي در واقع مسبب روحية بد شما هستند. وقتي اين افكار منفي را تغيير مي‌دهيد، احساستان همراه با آن تغيير مي‌كند.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: