1 2 3 حركت (21 قانون كوچك براي 1زندگي بزرگ)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اپيكور فيلسوف يوناني وظيفه‌ي فلسفه را كمك به انسان‌ها براي لذت بردن از زندگي مي‌دانست خيلي‌ها مي‌گفتند كه لذت بردن از زندگي نياز به امكانات دارد نه به فلسفه ولي اپيكور عقيده داشت لذت بردن ماندگار از زندگي بيش از امكانات نياز به مهارت دارد در اين كتاب تاملات خود را با شما در ميان گذاشته‌ام بيست‌و يك قانون كوچك براي يك زندگي بزرگ.

قیمت محصول:

24,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: