1 گفت‌و‌گوي 3 نفره درباره ضمير خود‌آگاه


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

يك گفت‌وگوي سه نفره دربارۀ ضمير خودآگاه، آخرين كتاب جان پري از مجموعه گفت‌‌وگوهاي خيالي بين يك فيلسوف، يك كشيش و يك دانشجوي فلسفه است. پرسش اصلي كتاب حاضر اين است كه آيا تجربه و آگاهي ريشه در جسم و اعمال جسماني دارند؟ آيا جسم و ذهن يكي‌اند؟ در اين صورت چه توجيهي براي آگاهي و تجربه مي‌توان يافت؟ جان پري با تمسك به پديده زامبي‌هاي فلسفي در تلاش است تا به ياري انديشه‌هاي فلسفي و ديني و نيز به تأسي از آراي متفكراني چون دكارت و بركلي به اين سؤال ديرينه درباره دوگانه يا يگانه بودن جسم و ذهن پاسخ دهد. در اين كتاب بار ديگر مهارت نويسنده در ساده‌سازي مباحث پيچيده فلسفي به كمك مثال‌هاي قابل فهم نمايان مي‌شود.

25,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما