زن (درك روانشناسي زن)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اسطوره يوناني اروس و سايك يكي از آموزنده‌ترين داستان‌هايي است كه در مورد شخصيت زن وجود دارد. اين موضوع آن‌قدرها هم عجيب نيست. از آن‌جايي كه زيست‌شناسي انساني، امروزه هم مانند دوره‌ يونانيان است، بنابراين محرك‌هاي روانشناختي ناخودآگاه شخصيت انسان نيز به همان صورت جلوه مي‌كند. نيازهاي ابتدايي انسان، هم فيزيولوژيكي و هم روانشناختي، به همان صورت مانده است، گر چه نحوه ارضاي آن‌ها دوره به دوره تغيير مي‌كند.

قیمت محصول:

24,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما