من و فرزندم (ايده‌هايي براي فرزندپروري موفق)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كودكان... وقتي با سرزنش و انتقاد زندگي مي‌كنند، مي‌آموزند بي‌اعتماد به خود باشند. وقتي با خشونت زندگي مي‌كنند، مي‌آموزند كه جنگجو باشند. وقتي با ترس زندگي مي‌كنند، مي‌آموزند كه بزدل باشند. وقتي با تمسخر زندگي مي‌كنند، مي‌آموزند كه خجالتي باشند. اما... اگر با شكيبايي زندگي كنند، بردباري را مي‌آموزند. اگر با تشويق زندگي كنند، اعتماد و اطمينان را مي‌آموزند. اگر با پاداش زندگي كنند، با استعداد بودن و پذيرندگي را مي آموزند. اگر با تصديق شدن زندگي كنند، عشق را مي‌آموزند.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما