با ان ال پي در اوج تندرستي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ما تندرستي‌مان را با كارهايي كه انجام مي‌دهيم و با شيوه تفكر و سبك زندگي‌مان رقم مي‌زنيم. بدن ما نه تنها هوا و غذا، بلكه همه تجربه هايي را كه در زندگي از سر مي‌گذرانيم سوخت و ساز مي كند. ان ال پي به مطالعه راه هاي تاثيرگذاري ذهن بر بدن مي‌پردازد. در اين كتاب تازه ترين يافته هاي دانش پزشكي و برداشتي كه خود شما از تندرستي‌تان داريد در كنار هم قرار گرفته و موضوع‌هاي زير بررسي شده اند: - بدن ما چگونه در قالب تندرستي و بيماري به شيوه تفكر ما واكنش نشان مي‌دهد. - شفاهاي معجزه‌آساي بيماران رو به مرگ درباره تندرستي چه درس هاي به ما مي‌آموزند. - شيوه تفكر ما چگونه مي‌تواند يكي از دقيق ترين پيش‌بيني‌هاي طول عمر ما باشد. - با استرس و نگراني چگونه رو به رو شويم و در اين راه چگونه احساس لذت و خلاقيتمان را به كار گيريم. - آلرژي‌ها را چگونه به كمك ان ال پي شفا دهيم و ...

قیمت محصول:

68,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما