هر روز صبح با اميد از خواب بلند شو


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

چگونگي شروع يك روز، حال و هواي كلي آن را مشخص مي‌كند. صبح كه از خواب بيدار مي‌شوي، ممكن است بسيار ساده در رختخواب دراز بكشي و به افكاري منفي بينديشي: حس كار كردن نيست. نمي‌خواهم با اين بچه‌ها سر و كله بزنم. ديروز ورزش نكردم. متوجه نيستي، اما براي يك روز نكبت‌بار آماده مي‌شوي. درست مانند آهنربا همان چيزي را كه همواره به آن مي‌انديشي به خود جذب مي‌كني. بسيار اهميت دارد كه در ابتداي هرروز ذهن خود را در جهت صحيح تنظيم كني. بايد به دست خود حال و هواي روزهايت را معين كني، وگرنه افكار منفي آن را براي تو معين خواهند كرد؛ به همين دليل، اين مجموعه نيايش را تأليف كرده‌ايم تا ياري‌ات كند كه ذهن خود را براي روزي مثبت، شاد و سرشار از ايمان آماده كني. وقتي روز خود را با قدرداني شروع مي‌كني، به خير و بركت خداوند مي‌انديشي و چشم‌انتظار الطافش هستي؛ يعني خود را براي روزي پربركت و پرثمر آماده كرده‌اي. هر روز صبح چند دقيقه وقت بگذار و يكي از اين نيايش‌ها را بخوان. فقط چند دقيقه طول مي‌كشد، اما مي‌تواند تغييري بزرگ رقم بزند. وقتي با اميدواري از خواب بيدار مي‌شوي، نه‌تنها رفتاري بهتر پيش مي‌گيري، بلكه بركت‌ها و الطاف بيشتر خداوند را به چشم خواهي ديد.

145,900 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما