هر روز براي همان روز


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روزها مانند ظروفي هستند كه محتوا و هويت هر ظرف، كيفيت و سرنوشت ظرف بعدي را تعيين مي‌كند. از طرفي هر روزي كه از بامداد آغاز مي‌شود، هويت و استقلال همان روز را دارد و مي‌توان فارغ از تاثير روزهاي قبل و نگراني از آينده، آن روز را نيز مستقل و كاملا جدا از گذشته و آينده طراحي و برنامه‌ريزي نمود و براي آن روز دلي پر شور و پر انگيزه داشت.

قیمت محصول:

100,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما