حس خوب زندگي ( راز موفقيت ثروت و سلامتي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

جهان علاوه بر نظم پيدا كه همه كس مي‌بينند و حيرت مي‌كنند داراي نظم پنهاني است كه جهان‌گير است و تمامي ذرات عالم را دربرگرفته است. هر اتفاقي در جهان در دايره همين نظم پيدا و نظم پنهان شكل مي‌گيرد و چيزي بيرون از اين نظم فراگير وجود ندارد. آدمي بر اساس باورهاي يقيني مي‌تواند سناريوهاي كيهاني را تغيير دهد و مطابق با احساس خود تنظيم كند و واقعيت را از طريق آگاهي بسازد. پس نه تنها زندگي در جهان مادي نگراني ندارد كه بسي شورانگيز و زيباست. بي‌ترديد هر كنش ما موجب پيدايش ميلياردها واكنش در نظام كيهاني مي‌شود تا توازن و تعادل در نظام هستي برقرار شود و اين حيرت‌انگيزترين فصل نظام هستي است كه با يك پلك زدن چشم ما ميلياردها تغيير و تحول در كاينات صورت مي‌گيرد بدون آنكه ما حتي كوچك‌ترين اطلاعي از چگونگي اين تغيير و تحول در جهت سامان‌مندي نظام آفرينش داشته باشيم. كتاب حس خوب زندگي اولين جلد از مجموعه كتاب‌هاي حس خوب زندگي است كه مي‌كوشد به زبان ساده قوانين نظام هستي را براي ساختن زندگي بهتر بيان كند. آزادي، امنيت، رهايي، ثروت، دارايي، سلامتي و خوشبختي آدمي در گرو دانستگي و درك پيچيده اين نظام هستي و هم‌مدار شدن با دواير فركانس‌هاي مثبت نظام كايناتي است تا با اين آگاهي و دانايي و اجراي آن بر روي كره زمين به هر آنچه مي‌خواهيد به آساني دست يابيد.

قیمت محصول:

28,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما