آن سوي مقاومت (تكنيك‌هاي پيشرفته روان‌درماني)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

حدود نيمي از مراجعين روان‌درماني پاسخ چنداني به درمان نمي‌دهند يا حتي بدتر مي‌شوند. چرا؟ آنها نادانسته رفتارهاي منجر به شكست درمان، يا همان مقاومت، را به‌كار مي‌گيرند، كه مانع صميميت هيجاني و همياري موفقيت‌آميز با درمانگر مي‌شود. آنسوي مقاومت به شما كمك مي‌كند تا: • مقاومت در برابر درمان را از همان اولين تماس با مراجع شناسايي كنيد • عوامل هيجاني مسبب مقاومت را درك كنيد • درجات و اَشكال مختلف مقاوت را تميز دهيد • علائم جسمي اضطراب را تشخيص دهيد • تكانه‌ها و احساسات پردازش‌نشده? ناخودآگاه را فعال و پايش كنيد • مراجع را از رفتارهاي مغلوب‌كننده? عادتي رويگردان كنيد • هنگام فعال شدن هيجانات، اضطراب بسيار شديد را تنظيم كنيد • ميل ناخودآگاه مراجع به خوب‌شدن را به‌جنبش درآوريد، و • علائم نيروي قدرتمند شفابخش، اتحاد درماني ناخودآگاه، را تشخيص دهيد. به اين ترتيب، با شناسايي الگوهاي اجتنابي و به‌كارگيري مداخلات خاص برخورد با آنها، قادر خواهيد بود اتحاد درماني هميارانه و قدرتمندي با مراجع خود برقرار كنيد.

قیمت محصول:

99,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما