به سوي كاميابي 2 (نيروي عظيم دروني را فعال كنيد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

همه ما روياهايي در سر داريم. همه ما در اعماق روح خود مي‌خواهيم باور كنيم، كه عطيه‌اي خاص در وجود ماست، كه مي‌توانيم تفاوتي ايجاد كنيم، كه مي‌توانيم به گونه‌اي خاص به احساسات ديگران دست يابيم و مي‌توانيم دنياي بهتري بسازيم. همه ما تجربه كرده‌ايم كه تغييرات لحظه‌اي، سرانجامي جز احساس كسالت و ناكامي ندارد. اين كتاب حاوي اصولي مي‌باشد كه نويسنده شخصا آن‌ها را اصول سازمان‌يافته تغيير پايدار مي‌خواند. اصولي كه هركس براي ايجاد تغييرات فردي و توسعه توانايي‌هاي خويش به آن نياز دارد.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما