پك سارا (3 جلدي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

وقتي خواسته‌اي جديد در شما متولد مي‌شود، هميشه اجابت مي‌شود. فقط لازم است چگونگي بروز و ظهور آن را تعيين كنيد. سليمان ادامه داد، من دوست دارم آن را (هنر گشودن در) بنامم، (هنر اجازه ورود دادن به آن) (اجازه ورود به چيزي) اجازه ورود به همه چيزهايي كه به نظرتان نيكوست: نظم و ترتيب، نيروي لايتناهي، بهزيستي، تندرستي، توازن، تمركز، فراواني...

قیمت محصول:

130,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما