در آغوش نور 6 (مسيري سريع براي رسيدن به بهشت)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

امروزه در دنيايي زندگي مي‌كنيم كه باب مباحث روحاني و معنوي، به طور چشمگيري باز شده است. تحقيقات مربوط به تجربيات نزديك به مرگ، محققان را با كشفيات بزرگي مواجه كرده، بطوري كه تغييرات و تحولات و دگرگوني‌هاي روحاني عظيمي در ذهن و جان انسان‌ها شكل گرفته است. اين كتاب به ارائة گزارشاتي اختصاص دارد كه در آن حيات پيش از حيات را به اثبات مي‌رساند و تفاوت آن با كتب تجربيات نزديك به مرگ اين است كه در آنها ما صرفاً به قلمرويي كه پس از حيات زميني است مي‌رويم، حال آنكه در اين كتاب با مبحث پي. بي. اي. (يا تجربيات پيش از تولد زميني) مواجه مي‌شويم و خواننده به اين فكر مي‌افتد كه پيش از آمدن به زمين، در نقطه‌اي ديگر و در عالمي ديگر، از حيات بهره‌مند بوده است.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما