چه زماني و چگونه از كمال‌گرايي دست برداريم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كاملا طبيعي‌ست كه بخواهيد از ارتكاب اشتباه اجتناب كنيد؛ اما عالي نبودن، بخشي از انسان بودن است. با وجود اينكه از افراد كمال‌گرا بابت توانايي‌هايشان اغلب اوقات تقدير مي‌شود اضطراب پيوسته در زمينه جزئيات، مي‌تواند جلوي آنان را بگيرد و نگذارد به تمام پتانسيل‌هاي خود فعليت بخشند. در دومين ويراست چه زماني و چگونه از كمال‌گرايي دست برداريم كه كاملا تجديد نظر و روزآمد شده است، به علت بنيادين كمال‌گرايي‌تان پي ‌مي‌بريد، تاثير كمال‌گرايي را در زندگي خود بررسي مي‌كنيد، و مهارت‌هاي مقابله‌اي جديدي مي‌يابيد - مهارت‌هايي كه پژوهش‌ها نشان داده‌اند موثر واقع مي‌شوند و كمك مي‌كنند تا بر اضطرابي كه راجع به اشتباه كردن داريد غلبه كنيد. اين كتاب راهنما همچنين شامل توصيه‌هايي براي مقابله با ساير افراد كمال‌گرا و مباحثي در زمينه رابطه كمال‌گرايي با نگراني، افسردگي، خشم، اضطراب اجتماعي، و تصور از بدن است. همين‌طور كه تمرينات كتاب را انجام مي‌دهيد، متوجه خواهيد شد جلوگيري از نگراني‌ها و لذت بردن از زندگي - يعني، نقايص و بقيه چيزها - آسان و آسان‌تر مي‌شود.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: