در ادامه از خوب به عالي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بايد اين نگرش خيرخواهانه، (و در عين‌حال كاملا نادرست) را كنار بگذاريم كه نخستين راه رسيدن به تعالي در نهادهاي اجتماعي اين است كه ”بيشتر شبيه يك موسسه‌ي تجاري” عمل كنيم. بيشتر موسسات تجاري جايي بين متوسط و خوب قرار مي‌گيرند. و تعداد اندكي از آن‌ها به درجه‌ عالي مي‌رسند. وقتي شركت‌هاي عالي را با شركت‌هاي خوب مقايسه مي‌كنيد، مي‌بينيد كه بسياري از آن‌ها اصول تجاري مبتني بر متوسط بودن را در پيش گرفته‌اند نه عالي بودن. پس چرا بايد بخواهيم اصول كاري مبتني بر متوسط بودن را وارد نهادهاي اجتماعي كنيم؟ ما به‌ يك زبان جديد نياز داريم. بين موسسه‌ تجاري و نهاد اجتماعي تفاوت مهمي وجود ندارد، اما بين عالي و خوب تفاوت عمده‌اي وجود دارد. ما بايد از اعمال ساده‌انگارانه ”زبان تجارت” در نهادهاي اجتماعي دست بكشيم و در عوض به‌طور يكپارچه به زبان تعالي روي بياوريم. جيم كالينز

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما