در ستايش عشق


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بر اساس ديدگاه شما كه عشق را روشي متفاوت براي تجربه جهان مي‌دانيد، پس چرا با امانوئول لويناس همراهي نمي‌كنيد؟ او هم معتقد است كه عاشق ويژگي تفاوت را در معشوق مي‌بيند، نه اينكه چند ويژگي‌اي كه با ديگران متفاوت است. چرا نمي‌پذيريد كه كه عشق تجربه متفاوتي است؟

قیمت محصول:

20,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما