چه اتفاق بدي (كودكان و اتفاق‌هاي وحشتناك)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

يكي از مشكلاتي كه كودكان احيانا با آن روبرو مي‌شوند ضربه‌هاي رواني ناشي از حوادث و وقايع هولناك است. نشانه‌هاي بروز اين نوع ضرب رواني در كودكان و شيو رويارويي با آن در چه اتفاق بدي! به زبان ساده و روان مطرح شده‌اند. اين كتاب مهر تاييد انجمن روانشناسي آمريكا را نيز برخود دارد.

30,000 توماننظرات شما