بي‌منطقي‌هاي هر روز ما


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در زندگي وقتي پاي انتخاب به ميان مي‌آيد، تصور ما اين است كه با اختيار عمل مي‌كنيم؛ فكر مي‌كنيم كه انتخاب ما هوشمندانه و منطقي است. آيا واقعا همين‌طور است؟ دن آريلي متخصص اقتصاد رفتاري در انستيتو تكنولوژي ماساچوست (MIT) در يك رشته آزمايش‌هاي روشنگرانه و اغلب حيرت‌انگيز، فرضيات عام در مورد بنياد عقلاني رفتارهاي ما را مردود مي‌شمارد. آريلي تجربيات روزمره را با شيوه‌اي جديد از تحقيقات درهم مي‌آميزد و نشان مي‌دهد كه چگونه توانايي استدلال عقلاني ما توسط انتظارات، احساسات، هنجارهاي اجتماعي و ساير نيروهاي نامرئي و ظاهرا غيرمنطقي از مسير خود منحرف مي‌شود. آريلي آشكار مي‌كند كه نه تنها هر روز خطاهاي ساده و بس حيرت‌انگيزي انجام مي‌دهيم، بلكه اشتباهات يكسان را تكرار مي‌كنيم. مدام در حال پرداخت اضافي، ناچيز شمردن مشكلات و وقت‌كشي هستيم. قادر به درك اثر شگرف احساسات بر خواسته‌هاي خود نيستيم و براي داشته‌هاي قبلي خود ارزشي بيش از حد قائليم. با اين وجود، اين رفتارهاي گمراه‌كننده نه تصادفي هستند و نه بي‌معنا. اين رفتارها ضابطه‌مند و قابل پيش‌بيني هستند و عملكرد ما را به طرزي قابل پيش‌بيني غير منطقي مي‌سازند. آريلي شرح مي‌دهد كه براي تصميم درست‌تر - از نوشيدن قهوه تا كاهش وزن و از خريد اتومبيل تا گزينش همسر دلخواه، چگونه الگوهاي سازمان‌يافته انديشه را ناديده بگيريم. بي‌منطقي‌هاي هر روز ما روش مراوده ما با جهان پيرامون را تغيير خواهد داد - هر بار با يك تصميم پيش پا افتاده.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما