من هشتمين آن 7 نفرم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

سگ اصحاب كهف گريست و گفت: من هشتمين آن هفت نفرم. با من اينگونه نكنيد... آيا كتاب خدا را نخوانده‌ايد؟... آيا نمي‌دانيد پروردگار از من چگونه به نيكي ياد مي‌كند؟ هزار سال پيش از اين خوي سگي‌ام را كشتم و پليدي‌ام را شستم. امروز از غارم بيرون آمدم كه بگويم چگونه سگي مي‌تواند به آدمي بدل شود، اما ديدم كه چگونه آدمي بدل به دام و دد شده است.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما