هم‌آفريني تغيير (فنون تاثيرگذار درمان پويشي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هم‌آفريني تغيير، برنده جايزه بهترين كتاب روان‌پزشكي سال 2014 از انجمن پزشكي بريتانيا، اساسا يك كتاب آموزش فن است. اما، وراي اين مهم، زيرساخت‌هاي روان‌شناختي و عصب‌پژوهي اين فنون را نيز شرح مي‌دهد و همچنين، كاركرد هر فن را در ساختار سلسله مراتبي فن، تاكتيك، راهبرد و هدف تعيين مي‌كند. در كنار همه اين‌ها، كاربرد وسيع و متنوع مثال‌هاي باليني، همراه با معرفي و توصيف نكته به نكته هر يك از كنش‌ها و واكنش‌هاي بيمار و درمانگر، بيش از پيش، به ارزش آموزشي كتاب افزوده است.

قیمت محصول:

90,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما