جهش


:ویژگی‌های محصول


شرح:

«فرمولي كه جهش براي آزمودن ايده‌ها ارائه مي‌دهد فرمولي عملي‌ست و قادر است در استارت‌آپ‌هاي كوچك تا سازمان‌هاي بزرگ انقلاب ايجاد كند. در عرض پنج روز، از مرحله ايده به پيش‌نمونه‌سازي و سپس تصميم‌گيري مي‌رسيد و بدين طريق زمان و پول هنگفتي را براي خود و تيم‌تان صرفه‌جويي مي‌كنيد. كارآفرينان، در هر زمينه‌اي كه فعاليت داشته باشند، بايد اين كتاب را بخوانند.» اريك ريس، نويسنده كتاب نوپاي ناب. «غالباً شكل‌دهي عادات جديد، كليد موفقيت است. اما كدام عادات بهترين جواب را مي‌دهند؟ جهش براي شكوفاسازي ايده‌ها، حل مسائل و آزمودن راه‌حل‌ها روش‌هاي قدرتمندي ارائه مي‌دهد. جهش راهنمايي‌ست براي يافتن عادات درستي كه سرانجام رفتار درست را شكل مي‌دهند.» چارلز دوهيگ، نويسنده كتاب قدرت عادت.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: