مثل 1 زن رفتار كنيد مثل 1 مرد فكر كنيد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در دنيا، هيچ جمله‌اي درست‌تر از اين جمله وجود ندارد: مردها ساده‌اند به محض اين‌كه اين جمله را خوب بفهمي هر چه درباره مردها در اين كتاب بخواني برايت خوب جا مي‌افتد. پس از آگاهي و درك اين اصل ابتدايي در مورد مردها. بايد 3 حقيقت مهم ديگر را نيز بداني: هويت، سمت و دستاوردهاي زندگي مردها، عوامل ترغيب‌كننده و انگيزه‌بخش به آن‌ها هستند.

قیمت محصول:

40,000 تومان


نظرات شما