تيم (10 مقاله‌اي كه از هاروارد بايد بخوانيد)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب به شما كمك مي‌كند: از طريق مسئوليت‌پذيري متقابل، عملكرد تيم را افزايش دهيد. به گروه‌هاي بزرگ و متنوع، براي انجام پروژه‌هاي پيچيده انگيزه بدهيد. هوش هيجاني تيم‌تان را بالا ببريد. از رسيدن به بن‌بست در تصميم‌گيري‌ها جلوگيري كنيد. از تيمي متشكل از عده‌اي فوق ستاره زودرنج نتيجه بگيريد. با مديريت ارشد به صورت سازنده بحث كنيد.

72,000 توماننظرات شما