عشق (نقل قول‌هاي منتخب از پائولو كوئيلو)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

عشق نه بزرگ است نه كوچك. عشق به سادگي خود عشق است. نمي‌توان آن را به سان جاده‌اي با متر و كيلومتر اندازه گرفت. اگر چنين كردي بدان كه احساس ناب خود را با آنچه ديگران مي‌گويند يا آنچه در اميدش بوده‌اي، قياس كرده‌اي. با اين كار تنها داستان‌هاي ديگران را شنوا خواهي شد و از ادامه مسير خود باز خواهي ماند.

قیمت محصول:

19,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما