مرد (درك روانشناسي مرد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اسطوره‌ گريل از روانشناسي مرد سخن مي‌گويد. اين بدان معني نيست كه افسانه فقط به جنس مذكر محدود شده باشد؛ به اين دليل كه درون هر زن هم مردي وجود دارد، گر چه تسلط آن بسيار كم است. اگر بتوانيد چرخش اسطوره را درونتان احساس كنيد، تصوير زنده و حقيقي را از آن خواهيد ديد. با ارزش‌ترين تجربه اسطوره‌اي، ديدن چگونگي موجوديت آن در ساختار روانشناختي خودتان است.

قیمت محصول:

19,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما