رشد و شخصيت كودك


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب، ترجمه ويرايش هفتم متن انگليسي رشد و شخصيت كودك است كه نسبت به ويرايش قبلي تغييرات و اضافات چشمگيري دارد و با گنجاندن نتايج تازه‌ترين تحقيقات در زمينه مسائل رشد، نزديك به دويست صفحه بر حجم كتاب افزوده است. ويژگي اين كتاب، كه ويرايش نخست ترجمه فارسي آن طي ده سال هفده بار، منتشر شد و متن اصلي آن نيز بيش‌از سي‌سال است كه متن‌ درسي تثبيت‌شده اين رشته به شمار مي‌رود، در آن است كه بين جنبه علمي، نظري و تحقيقي روانشناسي رشد و پرورش و جنبه عملي و روزمره آن كه والدين، آموزگاران، و ديگر دست‌اندركاران پرورش باآن مواجه هستند پيوندي ملموس برقرار مي‌كند. كتاب در عين آن كه كاملا كاربردي است پايه نظري محكمي دارد، ديدگاه‌هاي گوناگون را در زمينه‌هايي كه هنوز مورد بحث و اختلاف نظر است ارائه و ارزيابي مي‌كند و نيز نگاهي مي‌اندازد به آنچه هنوز بايد مورد بررسي و تحقيق بيش‌تر قرار گيرد. بخش‌بندي كتاب مرحله‌اي‌ ـ موضوعي است و موضوع‌هاي مربوط به هر مرحله‌ سني در بخش مربوط به همان مرحله بررسي مي‌شود و در مجموع هيچ‌يك از مسائل گوناگون رشد، از پيش از تولد تا سنين جواني، ناديده نمي‌ماند.

220,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما