بله يا خير (راهنماي تصميم‌گيري بهتر 1 داستان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

استفاده از روش «بله» يا «خير» در اتخاذ تصميمات، نه تنها شما را به نتايج بهتري مي‌رساند، بلكه از استرس شما در زندگي مي‌كاهد. راهكاري قابل اطمينان براي اينكه بدانيم چگونه به آنچه براي ما كارآيي دارد «بله» و به آنچه براي‌مان كارآيي ندارد «خير» بگوييم...

قیمت محصول:

13,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما