پيش از آنكه بخوابم


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اتاق خواب غيرعادي است و ناآشنا. نمي‌دانم كجا هستم و چطور شد كه از اين‌جا سر در آوردم. ماندم چطوري بايد خودم را به خانه برسانم. من شب را همين‌جا گذرانده‌ام. با صداي زني از خواب بيدار شدم و اولش خيال كردم او كنارم روي تخت خوابيده است، ولي بعد متوجه شدم دارد اخبار مي‌گويد و من صداي ساعت راديويي را مي‌شنوم، و وقتي چشم‌هايم را باز كردم، ديدم اينجا هستم، در اتاقي كه نمي‌شناسم.

67,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما