برو به دنبال نه


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

تصور كنيد شبي به رختخواب رفته‌ايد، و صبح روز بعد در خانه‌اي رويايي از خواب بيدار مي‌شويد و هيچ سرنخي نداريد كه چطور از آنجا سردرآورده‌ايد. عجيب‌تر اينكه پي مي‌بريد اين خانه به كسي تعلق ندارد مگر خودتان... يعني نسخه‌اي از خودتان در آينده كه فوق‌العاده موفق است.

30,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما