برف در تابستان


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

برف در انديشه‌هاي انساني پر از درد، اميد، تنهايي و شادكامي است كه بر اثر پروش بهوشياري و تمرين نظاره‌گري خود و زندگي، دركي بس عميق و ساده يافته است. انديشه‌هاي اين كتاب محصول بهوشياري در فرهنگي متفاوت از ماست، اما دركي انساني و خواندني دارد. واگويي خردي است كه با بهوشياري هر انساني در زمان و مكان متفاوت قرابت دارد. مي‌شود هر صفحه آن را باز كرد و خواند و سادگي، عمق و خردمندي تاملات انساني با مسائل انساني را در سايه حفظ و تداوم بهوشياري‌اش مشاهده كرد.

80,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما