شور حال


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

آموزه‌هاي اين كتاب، نظريه‌پردازي و فلسفي‌بافي نيستند. من از تجربه دروني خويش سخن مي‌گويم و اگر در جايي حكمي داده‌ام تنها براي اين است كه از پوسته سخت مقاومت شما بگذرم و به جايي در درونتان دست پيدا كنم كه سرچشمه دانايي آنجاست. آنجا كه حقيقت به محض شنيده شدن، شناخته مي‌شود و حسي زنده و شاد (شور حال) در شما بيدار مي‌شود. گويي ندايي دروني مي‌گويد: حقيقت اين است...

63,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما