گلف‌باز و ميليونر (راه دستيابي به موفقيت)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اكثر مردم چون نمي‌توانند آن روي تاريك خود را ببينند، قدرت بيشتري به او مي‌دهند. زندگي اسرارآميزتر از آن است كه فكري را مي‌كنيم. آنچه مي‌بينيم و درك مي‌كنيم تنها بخش بسيار كوچكي از واقعيت است. ما خواب هستيم، گيج و منگ اين طرف و آن طرف مي‌رويم و از آرزوها و خواسته‌هاي زيبا كور شده‌ايم. آن روي تاريك همزاد تو خواهد شد. او مي‌خواهد تا نابود شوي. خودش نمي‌تواند تو را بكشد. قدرت اين كار را ندارد. اما براي آسيب زدن به تو از هيچ كاري دريغ نخواهد كرد. گلف‌باز در سفر خود با ميليونر توانست بر روي تاريك خود غلبه يابد.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما